Nabestaanden kunnen affectieschade claimen

Nabestaanden kunnen affectieschade claimen

Per 1 januari 2019 is met een nieuwe wet de juridische positie van slachtoffers versterkt. Partners, kinderen en ouders kunnen voortaan zogenoemde affectieschade verhalen op de dader. Het is een regeling met vaste bedragen van € 12.500 tot € 20.000. Geld brengt natuurlijk de overleden dierbare niet terug. Het is ook niet bedoeld om leed te voorkomen, maar kan het leed wellicht verzachten en tegemoet komen aan een gevoel van genoegdoening.