Overlijden door coronavirus

Overlijden door coronavirus

In hoeverre is dit virus besmettelijk na overlijden?

Het huidige Coronavirus is een relatief nieuw virus, maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen blijkt dat de overleving na overlijden van de patiënt kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 

Hoe zit het met de verzorging?

Het Coronavirus wordt overgedragen via hoesten en niezen. Het besmettingsrisico via de overledene is dus gering en het strikt toepassen van de gebruikelijke voorzorgmaatregelen (hygiëneprotocol) bij de verzorging van de overledene (handschoenen, mondkapje en schort met lange mouwen) is voldoende. Per 16 maart 2020 geldt, dat overledenen die besmet zijn met het Covid-19 virus niet in aanwezigheid van nabestaanden worden verzorgd.
 

Kan de uitvaartverzorger bij de familie thuis de uitvaart bespreken?

Vanuit de overledene is er geen risico, maar als er twijfel is of diens naasten mogelijk besmet zijn, wordt per situatie bekeken wat te doen. Vanuit veiligheidsoogpunt voor de uitvaartverzorgers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die (mogelijk) besmet zijn met het Coronavirus. Hebben nabestaanden (vermoedelijk) het Coronavirus, dan wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie of via videobellen (Skype, Teams of Facetime).
 

Mag de overledene thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er volgens het RIVM geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Maar gezien de verdere ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus zijn hygiënemaatregelen aangescherpt. Verzorging van de overledene geschiedt in een uitvaartcentrum en zonder de aanwezigheid van nabestaanden.
Handcontact met de overledene wordt afgeraden. Evenals een knuffel op het gelaat, etc.
 

Wat gebeurt er met een overledene met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen doorgaan. De overledene krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Lichte balseming (thanatopraxie) is toegestaan. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan, maar slechts met enkele personen tegelijkertijd in de rouwkamer/op bezoek. 

Meer informatie vindt u ook op de website van de branchevereniging BGNU. 

Vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op. Neem bij spoed telefonisch contact op met 040 – 212 8212.