Overlijden door coronavirus

In hoeverre is dit virus besmettelijk na overlijden?

Het coronavirus (Covid-19) is een relatief nieuw virus, maar alweer enige tijd onder ons, in diverse varianten, oftewel mutaties. Men verwacht, dat dit virus niet meer helemaal zal verdwijnen. Uit onderzoek van het coronavirus in het algemeen blijkt dat de overleving van dti virus zelf na overlijden van de patiënt kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 

Hoe zit het met de verzorging?

Het coronavirus wordt overgedragen via hoesten en niezen. Het besmettingsrisico via de overledene is dus gering en het strikt toepassen van de gebruikelijke voorzorgmaatregelen (hygiëneprotocol) bij de verzorging van de overledene (handschoenen, mondkapje en schort met lange mouwen) is voldoende. Overledenen die besmet zijn met het Covid-19 virus zullen niet in aanwezigheid van nabestaanden worden verzorgd.
 

Kan de uitvaartverzorger bij de familie thuis de uitvaart bespreken?

Vanuit de overledene is er geen risico, maar als er twijfel is of de nabestaanden (eigen gezin) mogelijk besmet zijn, wordt per situatie bekeken wat te doen. Vanuit veiligheidsoogpunt voor de uitvaartverzorgers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Hebben nabestaanden (vermoedelijk) het coronavirus, dan zullen we op een andere manier de uitvaart regelen en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie of via videobellen (Skype, Teams of Facetime).
 

Mag de overledene thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er volgens het RIVM geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Maar gezien de verdere ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus zijn hygiënemaatregelen aangescherpt. Verzorging van een met Covid-19 besmette overledene zal door het Zorgteam in het uitvaartcentrum worden gedaan. Is er geen besmetting dan kan het Zorgteam de overledene desgewenst in de thuissituatie verzorgen. 
 

Wat gebeurt er met een overledene met het coronavirus?

Uitvaarten kunnen doorgaan. De overledene krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Lichte balseming (thanatopraxie) is toegestaan. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. 

Vrijblijvend meer informatie?

Cookie instellingen