Resomeren opgenomen in de nieuwe Uitvaartwet

Het kabinet gaat resomeren (alkalische hydrolyse) in Nederland toestaan als vijfde vorm van lijkbezorging naast begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Dat staat in de kabinetsreactie op het in mei 2020 openbaar gemaakte advies van de Gezondheidsraad over de vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging (Wlb).  Het streven van het kabinet is om dit wetsvoorstel voor de zomer van 2021 naar de tweede kamer te sturen voor goedkeuring. Het gaat dus nog even duren voordat resomeren ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Resomeren wordt voor het eerst sinds 1955, toen cremeren werd toegestaan, als een nieuwe vorm van lijkbezorging opgenomen in de wet.

Kijk voor meer informatie over resomeren op www.resomatie.nl


 
Cookie instellingen