Naar een moderne uitvaartwet met meer mogelijkheden

Naar een moderne uitvaartwet met meer mogelijkheden

Naar een moderne uitvaartwet met meer mogelijkheden

Waarom mogen nabestaanden na een crematie de as niet dezelfde dag meenemen of (laten) verstrooien? Waarom staat er in de wet dat de minimale termijn 36 uur bedraagt als een joodse of islamitische begrafenis in principe plaatsvindt voor zonsondergang op de dag na de sterfdag? Waarom is de maximale termijn 6 werkdagen als er meer tijd nodig is? En waarom is de wet zo streng over het vermengen van as en het samen begraven in een kist in bijzondere situaties? Alles met betrekking tot doodgaan, de dood, begraven en cremeren is in de uitvaartwet geregeld. Maar de samenleving verandert, net als de persoonlijke belangen van nabestaanden en daarom wordt de huidige wet gemoderniseerd als er politiek draagvlak is. Eclips Uitvaarten zet hierbij de belangrijkste voorstellen op een rij.

As dezelfde dag mee

Voor er DNA-technieken bestonden werd de as beschouwd als bewijsmateriaal in strafzaken. Daarom mag u nu pas 30 dagen na de crematie de as ophalen. Deze regel is ingehaald door de tijd en het voorstel is om nabestaanden nog dezelfde dag de as mee te geven na een crematie. Als de crematie in de ochtend is, krijgt u de as ’s middags al mee. Bij een crematie later op de dag kan de as de volgende dag opgehaald worden. Alleen voor wie dat wil, heeft u meer tijd nodig, dan blijft de as tijdelijk in het crematorium bewaard.

Samen begraven of cremeren, samen in een urn

Samen begraven in één kist mag niet. Samen cremeren evenmin. Ook niet in bijzondere, trieste situaties, bijvoorbeeld bij een doodgeboren tweeling. Of als moeder en kind beiden bij de bevalling overlijden. Verder is het voorstel om het mogelijk te maken de as van twee mensen in één urn te laten opslaan.

Van 20 naar 36 uur en van zes naar acht werkdagen

Modernisering van de wet houdt in dat begraven of cremeren na 20 uur mag, in plaats van na 36 uur. Dat betekent minder regelwerk voor nabestaanden bij islamitische en joodse begrafenissen om, bij wijze van uitzondering, verlof te krijgen zo snel mogelijk te begraven. Daarnaast moet het mogelijk zijn juist langer te  wachten. Nu moet een uitvaart binnen zes werkdagen plaatsvinden, maar voor sommige nabestaanden is die periode te krap en daarom is het voorstel de termijn te verlengen naar acht werkdagen .

Nieuwe manieren van uitvaart kritisch onder de loep

In Nederland zijn begraven, cremeren en doneren aan de wetenschap de toegestane uitvaartmanieren. Eén van de voorstellen is om kritisch onderzoek te doen naar andere, nieuw ontwikkelde, uitvaartmogelijkheden.

© Eclips Uitvaarten 2019

Vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op. Neem bij spoed telefonisch contact op met 040 – 212 8212.