Natuurbegraven in Heeze en Oostelbeers

Natuurbegraven in Heeze en Oostelbeers

Natuurbegraven is in korte tijd een begrip geworden in Nederland. Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest op Landgoed Baest bij Oostelbeers had enkele jaren geleden de primeur in de provincie. In het bos achter het crematorium in Heeze werd recentelijk natuurbegraafplaats Schoorsveld geopend. Verzet en protest (van buurtbewoners) bij de aanleg van een nieuwe natuurbegraafplaats komen ook voor. Het is zeker niet de bedoeling, dat er wildgroei ontstaat. Natuurbegraafplaatsen moeten voldoen aan voorschriften en richtlijnen in het kader van Natuurwetgeving, de Wet op de Lijkbezorging en andere wettelijke bepalingen.

Op een natuurbegraafplaats wordt begraven met respect en liefde voor de natuur. Het bestaande landschap mag niet verstoord worden en er kan nieuwe natuur ontwikkeld worden. Natuurbegraafplaats Schoorsveld en Natuurmonumenten hebben in de handen ineen geslagen en  zorgen ervoor dat het terrein in Heeze natuurgebied blijft. Nadat alle graven zijn uitgegeven, draagt Schoorsveld het gebied over aan Natuurmonumenten die voor altijd zorg draagt voor het onderhoud.

Uit onderzoek blijkt dat eeuwige grafrust een belangrijk motief is. Een graf op een natuurbegraafplaats hoeft niet 'geruimd' te worden. Voor een natuurbegraafplaats betalen nabestaanden geen onderhoudskosten en nabestaanden hoeven het graf niet te onderhouden. Dat spreekt mensen aan die hun nabestaanden niet willen belasten met de zorg voor een graf. De regels voor grafbedekking variëren maar over het algemeen is de grafmarkering minimaal. Een graf op natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest mag niet gemarkeerd worden en is met GPS terug te vinden. Op Schoorsveld wordt een graf gemarkeerd met een  houten boomschijf die na verloop van tijd opgaat in de natuur. Ook kunt u daar op sommige graven een gedenkboom plaatsen die past bij de inheemse boomsoorten.
Natuurbegraven heeft een duurzaam karakter. De materialen van kist (of wade), kleding en eventuele voorwerpen die in het graf meegaan, moeten aan strenge milieueisen voldoen. Verstrooien van as of begraven van urnen is op de meeste natuurbegraafplaatsen mogelijk. Er zijn grote plaatselijke verschillen in tarieven. Kijk op de onderstaande sites voor de tarieven.

Meer weten? Ga voor meer informatie over achtergronden, tarieven en mogelijkheden naar:

www.nbnederland.nl (natuurbegraven Nederland)
www.natuurbegraafplaatsbosvandeheiligegeest.nl
www.schoorsveld.nl‎
www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl (tegenstanders natuurbegraven)

(Eclips juli 2016)