Donorwet: hoe zit dat eigenlijk?

Doneren na een overlijden; hoe gaat dat?

Per 1 juli 2020 is de Donorwet ingegaan. Dat betekent dat alle Nederlanders van 18 jaar en ouder automatisch geregistreerd staan als potentieel orgaandonor, tenzij je expliciet aangeeft dat niet te willen. Als je nog geen keuze hebt gemaakt, kan deze column misschien een aanleiding zijn tot. Ook om het te bespreken met je directe naasten, zodat zij bij jouw overlijden op de hoogte zijn en niet verrast worden.

Orgaandonatie

Ook wel transplantatie genoemd, gaat over vitale organen, zoals hart, lever, longen en nieren. Deze vorm van doneren kan alleen als je in het ziekenhuis overlijdt. De bloedcirculatie van deze organen moeten namelijk op gang worden gehouden. Familie heeft op dat moment maar 5 minuutjes voor de laatste groet, want de donoroperatie (al voorbereid) gaat direct van start.

Weefseldonatie

Onder weefsel vallen bijvoorbeeld hoornvlies, huid en bot- en peesweefsel. Om te kunnen doneren moet het lichaam binnen zes uur na overlijden in een koelruimte liggen.  Thuis doneren gaat dus niet. Maar als je thuis of in een zorgcentrum overlijdt, kan doneren wel. Het lichaam gaat daarvoor naar een uitvaartcentrum of -voor botweefseldonatie- naar het ziekenhuis.

Wil  je meer weten over donatie?

De donaties en transplantaties worden gecoördineerd door de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS). Zij werken met weefseluitnameteams en hebben contact met ziekenhuizen, mortuaria en de uitvaartondernemers. Wil je meer weten?

Opbaren en afscheid nemen

De tijd tussen overlijden  en de afronding van de weefseldonatie procedure varieert doorgaans tussen de 8 en 28 uur. Na de donatie draagt het uitnameteam het lichaam over aan de nabestaanden en/of de uitvaartverzorger. Ook na een donatie kunnen nabestaanden meehelpen met het verzorgen en aankleden. Dus hoewel er direct na het overlijden eerst tijd gemaakt wordt voor de donatie, is er daarna ook tijd voor de naaste familie en verdere belangstellenden om persoonlijk afscheid te nemen.

© Eclips Uitvaarten, mei 2021
Cookie instellingen