Herdenken

Stilstaan bij mensen die er niet meer zijn

Als het stiller wordt na de uitvaart, worden de leegte en het gemis groter. Steeds meer mensen zoeken dan naar tijd, rust en mogelijkheden om samen met anderen hun dierbare(n) te herdenken. En dat kan op vele manieren.
 

Herdenken

Als we een gebeurtenis uit het verleden erg belangrijk vinden, kennen we in onze cultuur de mogelijkheid om hier samen met anderen bij stil te staan. De bekendste herdenking is uiteraard Dodenherdenking, jaarlijks op 4 mei. En ook recentere gebeurtenissen zoals de ramp met de MH17 herdenken we ieder jaar. In het Koningin Wilhelminabos wordt elk jaar de zogeheten ‘bomen-voor-het-leven’-dag georganiseerd ter nagedachtenis aan dierbaren die aan kanker zijn overleden.
 

Respect en liefde

Herdenken betekent: “de herinnering aan iemand vieren”. Herinneringen levend houden, doorgeven en delen met anderen. Een andere omschrijving is: “hulde brengen aan een gestorvene”. Het opnieuw memoreren van een overledene is een mogelijkheid om respect en liefde uit te drukken.
 

Verbondenheid

Naast de kerkelijke herdenkingsliturgie zijn andere mogelijkheden ontstaan om samen verlies te herdenken. Voor de één is dit in plaats van de kerk, voor de ander een aanvulling op de kerk. Tijdens een herdenking proberen mensen uiting te geven aan hun gevoelens van rouw met stilte, muziek, woorden, kaarslicht en rituelen. Herdenken biedt ruimte om verbondenheid te ervaren met anderen die ook herinneringen koesteren en kwetsbaar zijn in hun rouw. Met de dood eindigt de relatie niet en dat hoeft ook niet. Er zijn zoveel herinneringen, ‘nagedachten’. Je hoeft niet alleen te gaan, je kunt dit samen doen. Verbondenheid met anderen verandert niets aan de feiten, maar kan het verdriet wel zachter maken.
 

Herdenken in coronatijd

Op dit moment belemmert het coronavirus ons om samen te zijn en samen te herdenken. Maar juist nu is er de behoefte aan aandacht voor onze dierbare overledenen en voor elkaar. Laten we de herinneringen aan de overledenen levend houden en blijven delen. Steek een kaars aan, stuur een kaart naar de nabestaanden, breng een bos bloemen langs. Dat kan op zijn of haar verjaardag of sterfdag, maar kan natuurlijk ook op zomaar een door-de-weeksedag. Gewoon, omdat je aan ze denkt.

© Eclips Uitvaarten, april 2021

Jaarlijks organiseert Eclips Uitvaarten een herdenkingsbijeenkomst. Lees er meer over op Na de uitvaart - Herdenking.
Cookie instellingen