Natuurbegraven in De Kempen

Terug naar de natuur

Natuurbegraven wordt de laatste jaren steeds bekender in Nederland. Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest op Landgoed Baest bij Oostelbeers had enkele jaren geleden de primeur in de provincie Noord-Brabant. In het bos achter het crematorium in Heeze is in 2016 natuurbegraafplaats Schoorsveld geopend. En ook op Landgoed De Utrecht bij Hilvarenbeek kan je in de natuur begraven.

 

Respect voor de natuur

Op een natuurbegraafplaats wordt begraven met respect en liefde voor de natuur. Het bestaande landschap mag niet verstoord worden. De kringloop van het leven staat centraal. Wat uit de natuur komt, gaat weer terug naar de natuur. Het idee van één worden met en opgaan in de natuur spreekt aan. Veel mensen houden van een graf in de lommerrijke omgeving, tussen de wilde bloemen en fluitende vogels.
 

Eeuwige grafrust en geen onderhoud

it onderzoek blijkt dat eeuwige grafrust een belangrijk motief is. Een graf op een natuurbegraafplaats hoeft niet 'geruimd' te worden. Voor een natuurbegraafplaats betalen nabestaanden geen onderhoudskosten en ze hoeven het graf niet te onderhouden. Dat spreekt mensen aan die hun nabestaanden niet willen belasten met de zorg voor een graf.
 

Regels

De regels voor grafbedekking variëren maar over het algemeen is de grafmarkering minimaal. Bij de ene natuurbegraafplaats mag een graf niet gemarkeerd worden en is alleen met GPS terug te vinden. Bij een ander mag je een  houten boomschijf neerleggen, die na verloop van tijd opgaat in de natuur. Of een boom planten, die past in de natuurlijke omgeving. En bij weer een ander is het toegestaan om inheemse kruiden te zaaien. Alles afgestemd op de 'inrichting' van de begraafplaats, het bos of de vlakte.
Natuurbegraven heeft een duurzaam karakter. De materialen van kist (of wade), kleding en eventuele voorwerpen die in het graf meegaan, moeten aan strenge milieueisen voldoen.
Er zijn plaatselijke verschillen in tarieven en regels. Kijk voor meer informatie op de onderstaande sites:
  • www.natuurbegraafplaatsbosvandeheiligegeest.nl
  • www.schoorsveld.nl‎ (natuurbegraven Nederland)
  • www.nbpu.nl (natuurbegraafplaats De Utrecht)
 

Tegengeluid

Bij elk plan voor een nieuwe natuurbegraafplaats zijn er ook tegenstanders. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op de website www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl. Diverse onderzoeken laten een tegengeluid zien: bodemverstoring, beschadiging aan boomwortels, verstoring tijdens het broedseizoen, 'vreemde' materialen in de bodem. Door je goed te informeren kun je de voors en tegens afwegen voordat je besluit wat jouw laatste rustplaats zal worden.

© Eclips Uitvaarten, augustus 2020

Vrijblijvend meer informatie?

Cookie instellingen