Kosten en Verzekeringen

Kosten en Verzekeringen

Wat kost een uitvaart?

Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo uitgebreid als u maar wilt. Maar aan een koffietafel met soep en luxe broodjes voor 100 personen hangt een prijskaartje en ook een rouwadvertentie in de krant is kostbaar. Voor extra tijd in de aula wordt de rekening verhoogd. Wanneer u alle kosten voor een uitvaart bij elkaar optelt, is een crematie iets goedkoper dan een begrafenis. Kortom, voor iedereen geldt een andere berekening maar om u een indicatie te geven, hanteren we een richtprijs van € 6.500,-(exclusief grafsteen of urn). Hierin zijn ook de algemene kosten opgenomen die Eclips u in rekening brengt voor de uitvaartbegeleiding. 
Hoe hoog de kosten zijn, is mede afhankelijk van de keuzes die u maakt. En als uw financiële draagkracht beperkt is, letten we samen met u op de kleintjes. Zo kan een zelfgemaakt bloemstuk met veldbloemen of bloemen uit eigen tuin mooier zijn dan het duurste rouwarrangement.

Voor een op maat gemaakte offerte kunt u telefonisch contact opnemen met Eclips (040 – 2128212) of een e-mail sturen met uw wensen.
 

Kostenbegroting uitvaart

De uitvaartverzorgster maakt na het eerste bezoek een nauwkeurige raming van de kosten. Binnen 24 uur na het eerste persoonlijke contact overlegt ze een kostenbegroting en neemt deze met u door. De uiteindelijke factuur kan op kleine punten van deze begroting afwijken. Dit komt bijvoorbeeld omdat de rouwadvertentie kleiner uitviel en dus goedkoper was, maar het aantal koppen koffie na de crematie lag hoger dan verwacht. Belangrijke veranderingen leggen we altijd aan u voor. Vrijwel alle rekeningen gaan rechtstreeks naar Eclips. Zo kunnen wij de gefactureerde bedragen controleren. 
 

Uitvaartverzekeringen

Als de overledene een uitvaartverzekering had, regelt Eclips desgewenst de  verdere afhandeling naar de verzekeringsmaatschappij. De uitvaartverzekering is een populaire verzekering, twee op de drie Nederlanders heeft er een. Veel verzekerden denken dat hun uitvaartverzekering alle kosten van de uitvaart dekt. Maar nabestaanden moeten bijna altijd bijtalen, zo blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Gemiddeld betalen ze € 1000,- tot € 2000,- extra aan een uitvaart. Door zelf maandelijks een bedrag te sparen dat vergelijkbaar is met de premie van een uitvaartverzekering, is een veel hoger bedrag te realiseren, aldus de NMA. 

Levens- of kapitaalverzekering of een naturaverzekering

Een levens- of kapitaalverzekering keert na overlijden het verzekerde bedrag, dat op de polis vermeld staat, uit ten behoeve van de uitvaart. U bent vrij in de besteding van deze gelden. Het heeft voor u geen financiële consequenties wanneer u voor een andere uitvaartonderneming kiest.
De uitvaartverzekering in natura levert een basispakket voor een uitvaart volgens de polisvoorwaarden, voor elke extra dienst moet u dan bijbetalen. Bovendien worden er soms kosten in rekening gebracht voor diensten die voor ons vanzelfsprekend tot ons servicepakket behoren. U bent altijd vrij in het kiezen van uitvaartorganisatie. Het basispakket kan afgekocht worden waardoor u een verzekerd bedrag ontvangt in plaats van een dienstenpakket. Hoe hoog dit bedrag is kunt u navragen bij uw verzekeraar.

Nuvema Uitvaartverzekeringen "prima keus"

Bij Eclips Uitvaarten streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.
De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Den Haag verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in Noord-Brabant.
Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken. Om deze doelstelling te bereiken geeft Eclips Uitvaarten jaarlijks de lokale prijzen van regio De Kempen door aan uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit deze regio worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema dan ook gebaseerd op deze prijzen. Hierdoor kan een op maat gemaakte uitvaartverzekering worden aangeboden die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.
Bij Nuvema kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen. De Consumentenbond adviseerde eerder in haar gids te letten op zaken als de looptijd, soort uitvaartverzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de te betalen premie. De natura uitvaartverzekering van Nuvema Uitvaartverzekeringen noemde ze hierbij “een prima keus”.

 

Vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op. Neem bij spoed telefonisch contact op met 040 – 212 8212.