Kinderen

Kinderen

Als een kind overlijdt

Bij een levenloos geborene of het verlies van een zeer jong kind is uw verdriet zeer hevig. Voor een buitenstaander zijn deze diepe emoties soms moeilijk te begrijpen. Toch willen en kunnen wij u in deze moeilijke situatie bijstaan met onze bijzondere kennis, ervaring en betrokkenheid.  

In veel opzichten wijkt de uitvaart van een baby of kind af van het gebruikelijke, ook in praktische zin. Het is bijvoorbeeld niet nodig gebruik te maken van een rouwauto. U kunt het mandje of kistje zelf of door de uitvaartbegeleidster laten meenemen. Ook stellen wij u aangepast rouwdrukwerk voor.

De dood van een kind komt altijd te vroeg, niets is zo triest als het sterven van een kind. We zijn er mee vertrouwd dat oude mensen doodgaan. Maar als de dood van een kind, door ongeluk of ziekte, alle verwachtingen en hoop kapot slaat, kan een vader of moeder dat bijna niet aanvaarden. Omdat de dood van een kind zo diep ingrijpt, weten omgeving en hulpverlenende instanties vaak niet hoe ze ouders in hun verdriet tegemoet moeten treden en kunnen helpen in het doorstaan van hun pijn. Juist andere ouders, die hetzelfde hebben doorgemaakt, blijken hen te kunnen helpen in het verwerken van hun verdriet.

‘Vereniging Ouders van een Overleden Kind’ is een landelijke zelfhulporganisatie van en voor ouders van een overleden kind. Deze organisatie staat open voor iedereen. De gedachte van zelfhulp is het uitgangspunt. Het is hulp van lotgenoten aan elkaar, om elkaar te sterken en te helpen het verlies te verwerken. Gewoon ouders die andere ouders helpen. Iedere ouder die bereid is om lotgenoten te helpen, kan contactpersoon worden.

Kinderen en afscheid

Het liefst zouden we kinderen willen beschermen tegen alle verdriet dat een overlijden met zich meebrengt. Of het nu gaat om een opa of oma, vader of moeder, broertje of zusje. Maar kinderen beseffen heel goed dat er iets belangrijks gebeurd is, zelfs als zij daar buiten gehouden worden. Geheimzinnigheid en stilzwijgen kunnen kinderen allerlei bizarre en angstige fantasieën bezorgen. Hoe pijnlijk een verlies ook is, voor een kind is de werkelijkheid beter te hanteren dan de ongrijpbare fantasie. Dat kinderen hun verdriet zo onvoorspelbaar uiten kan voor volwassenen in hun omgeving verwarrend zijn. Vaak vinden kinderen het fijn om iets concreets te doen. Bijvoorbeeld de kist beschilderen, een tekening maken of een kaars aansteken.

Om u te informeren over rouw en verlies bij kinderen ontvangt u van de uitvaartbegeleidster het boekje De meest gestelde vragen over kinderen en de dood van Riet Fiddelaers-Jaspers. Voor kleine kinderen hebben we het herinneringenboek Ik zal je nooit vergeten. Dit herinneringsboek kan aanleiding zijn tot contact en een gesprek.
 

Afbeeldingsresultaat voor derk das blijft altijd bij ons

Prenten- en (voorlees)boeken voor kinderen: wat gebeurt er als iemand dood gaat en wat is dood?

  • Doodgewoon van Bette Westera, bekroond met een Gouden Griffel is een troostrijk en prachtig kinderboek;
  • Voor de allerkleinste kinderen is er Lieve oma Pluis van Dick Bruna;
  • Doodgaan is geen feest van Riet Fiddelaers-Jaspers;
  • Siens Hemel van Bibi Dumon Tak biedt herkenning voor de emoties die kinderen kunnen hebben;
  • Derk Das blijft altijd bij ons is een prachtig prentenboek van Susan Varley;
  • Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk van Ineke van Essen, een boek voor kinderen tot 12 jaar, waarin dertig kinderen vertellen over hun ervaringen na het sterven van een van hun ouders.

Eclips heeft een eigen bibliotheek met kinderboeken over dood, rouw en verlies. Wij nemen na het overlijden boeken voor (klein)kinderen uit onze bibliotheek mee.
 
Stichting Achter de Regenboog in Utrecht ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare.