Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden na een overlijden?

Niemand mag binnen 36 uur na overlijden worden gecremeerd of begraven. De maximale tijd tussen overlijden en uitvaart is zes werkdagen. In deze telling wordt de dag van overlijden zelf niet meegerekend. Bij een overlijden op maandag betekent dit dat de uitvaart uiterlijk op de dinsdag in de week erna moet plaatsvinden. Want: zaterdag en zondag zijn geen werkdagen en tellen niet mee.Als er voldoende politiek draagvlak is wordt de uitvaartwet gemoderniseerd en één van de voorstellen is om de minimale termijn om te buigen naar 20 uur en de maximale termijn van zes naar naar acht werkdagen.

Staat de wettelijke termijn van zes werkdagen vast?

Uitstel van de uitvaart is mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand verleent bijvoorbeeld uitstel als de naaste familie uit het buitenland moet komen of wanneer de familie moeilijk te bereiken is.

Hoelang zijn de grafrechten geldig en voor hoeveel personen is een graf?

Er geldt een wettelijke termijn van 10 jaar grafrust. De graven en grafrechten in de regio Brabant Zuidoost zijn meestal voor 2 personen (dubbel graf) en gelden 20 jaar. Daarna kunnen nabestaanden de grafrechten telkens met 10 jaar verlengen. Een graf op een natuurbegraafplaats wordt in principe niet geruimd en is er sprake van eeuwige grafrust.


Eclips assistenten op het parochiekerkhof in Vessem

Mag ik de overledene zelf verzorgen?

Jazeker. De ervaring leert dat het troost kan bieden als nabestaanden zelf aanwezig zijn of meehelpen bij de laatste verzorging. U kunt ook zelf of samen met verplegend personeel de laatste verzorging doen. Eclips zorgt dan voor de apparatuur om de overledene te koelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 040 – 212 8212

Als iemand thuis is opgebaard moet er dan steeds iemand bij zijn?

Die vraag horen we vaak. Het is niet nodig om steeds thuis te zijn bij de overledene. Denk aan een mortuarium waar ook niet 24 uur per dag personeel aanwezig is.

Wat is beter? Thanatopraxie (lichte balseming) of gebruik van een koelplaat?

Het voordeel van thanatopraxie is dat de overledene niet koud aanvoelt en weer een mooie lichaamskleur krijgt. En omdat er geen koelplaat nodig is heeft u geen last van mototorgeruis.Thanatopraxie is een ingrijpende behandeling en lang niet alle nabestaanden willen hun dierbare hieraan onderwerpen. Met zomerse temperaturen die flink oplopen heeft bij thuis opbaren thanatopraxie de voorkeur.

Mijn moeder woont in een verzorgingshuis. Moet zij na haar overlijden meteen naar een mortuarium?

Dat hangt ervan af. De regels zijn per verzorgingshuis verschillend. Er zijn tehuizen waar de overledene gewoon in zijn of haar eigen kamer opgebaard mag worden.

Mag de as na crematie overal uitgestrooid worden?

Ja, als de eigenaar of beheerder van het gebied hiervoor toestemming geeft. Zie ook Nazorg – Urnen & grafmonumenten.

Ik heb een uitvaartverzekering. Kan ik de uitvaart toch door Eclips laten verzorgen?

Jazeker. Een levens- of kapitaalverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit ten behoeve van de uitvaart. U bent vrij in de besteding van deze gelden. De uitvaartverzekering in natura levert een basispakket voor een uitvaart. Het basispakket kan afgekocht worden waardoor u een geldbedrag ontvangt in plaats van een dienstpakket. Eclips meldt het overlijden en stuurt de polis, een akte van overlijden en de rekening naar de verzekeraar. Zie ook De Uitvaart – Kosten.

 

Als iemand tijdens een vakantie in het Spanje overlijdt, wie regelt dan de uitvaart?

Vaak wordt het rouwvervoer via de alarmcentrale geregeld en Eclips heeft dan via de internationale vervoerder contact met de uitvaartondernemer in Spanje. Met Eclips maakt u afspraken over de uitvaart in Nederland. Eclips zorgt verder voor de afwikkeling van de formaliteiten met gebruikmaking van de juiste papieren.

Kijken naar een dode is eng en die griezelige ervaring blijft altijd op mijn netvlies gebrand. Ik durf niet goed te kijken, Eclips wat moet ik doen?

Dergelijke uitspraken zijn vaak het gevolg van eerdere nare ervaringen. Maar het beeld van de dode wordt één van de beelden, naast de beelden die u van de levende persoon heeft. Zien helpt om te beseffen dat iemand echt is overleden. Zien geeft de kans om aan te raken, stil te staan bij wat de dode voor u betekend heeft. Ook de omgeving doet veel. Het maakt nogal uit of een lichaam in felle neonlampen in een kil mortuarium van een ziekenhuis ligt of in het eigen bed met eigen linnengoed in de eigen vertrouwde omgeving of in een sfeervol ingericht rouwcentrum.

Vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op. Neem bij spoed telefonisch contact op met 040 – 212 8212.