Wat te doen bij een overlijden

Een overlijden, wat nu?

  • Bel uw (huis)arts bij een overlijden thuis;
  • Bij een overlijden in een verzorgingshuis of ziekenhuis regelt het verplegend personeel dit meestal;
  • Bel Eclips Uitvaarten: 040 - 2128212  (dag en nacht, 7 dagen per week bereikbaar)
  • Gebruik geen e-mail voor het melden van een overlijden.

Klaarleggen indien aanwezig:

  • legitimatiebewijs overledene
  • gewenste kleding van de overledene en bij een thuisopbaring beddengoed
  • wilsverklaring/wensenboekje
  • uitvaartpolis(sen) *)
*) Als onafhankelijke uitvaartonderneming werken wij samen met alle verzekeringsmaatschappijen. Ook als je elders verzekerd bent kan Eclips de uitvaart begeleiden. Zie ook de pagina Voorbereiding - Uitvaartverzekeringen.

Termijn tussen overlijden en de uitvaart

Niemand mag binnen 36 uur na overlijden worden gecremeerd of begraven. De maximale tijd tussen overlijden en uitvaart is zes werkdagen. In deze telling wordt de dag van overlijden zelf niet meegerekend. Bij een overlijden op maandag betekent dit dat de uitvaart uiterlijk op de dinsdag in de week erna moet plaatsvinden. Want: zaterdag en zondag zijn geen werkdagen en tellen niet mee.
Uitstel van de uitvaart is mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand verleent bijvoorbeeld uitstel als de naaste familie uit het buitenland moet komen of wanneer de familie moeilijk te bereiken is.

Overlijden in het buitenland

Als iemand tijdens een vakantie in bijvoorbeeld Spanje overlijdt, wie regelt dan de uitvaart? Vaak wordt het rouwvervoer via de alarmcentrale geregeld en Eclips heeft dan via de internationale vervoerder contact met de uitvaartondernemer in Spanje. Met Eclips maakt u afspraken over de uitvaart in Nederland. Eclips zorgt verder voor de afwikkeling van de formaliteiten met gebruikmaking van de juiste papieren.

Cookie instellingen