Uitvaartverzekeringen

Je kunt, ongeacht waar je verzekerd bent, zelf je uitvaartondernemer kiezen. Eclips Uitvaarten is onafhankelijk en werkt voor elke verzekeringsmaatschappij. Als je het wilt verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij en regelen wij de uitbetaling van de polis. 

De uitvaartverzekering is een populaire verzekering, twee op de drie Nederlanders heeft er een. Veel verzekerden denken dat hun uitvaartverzekering alle kosten van de uitvaart dekt. Maar nabestaanden moeten bijna altijd bijtalen, zo blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Door zelf maandelijks een bedrag te sparen dat vergelijkbaar is met de premie van een uitvaartverzekering, is een veel hoger bedrag te realiseren, aldus de NMA. 
 

Levens- of kapitaalverzekering

Een levens- of kapitaalverzekering keert na overlijden het verzekerde bedrag, dat op de polis vermeld staat, uit ten behoeve van de uitvaart. Je bent vrij in de besteding van deze gelden. Het heeft bij deze vorm van verzekeren geen financiële consequenties wanneer je voor een andere uitvaartonderneming kiest.
 

Naturaverzekering

De uitvaartverzekering in natura levert een basispakket aan diensten voor een uitvaart volgens de polisvoorwaarden, voor elke extra dienst moet je dan bijbetalen. Het basispakket kan afgekocht worden waardoor je een verzekerd bedrag ontvangt in plaats van een dienstenpakket. Dat dienstenpakket is gebaseerd op een basis uitvaart, maar niet de complete uitvaart. Er vallen ook veel diensten en andere zaken niet onder. Bovendien worden er soms kosten in rekening gebracht voor diensten die voor Eclips Uitvaarten vanzelfsprekend tot het servicepakket behoren.

Wil je weten wat een uitvaart kost? Kijk dan op Voorbereiding - Uitvaartkosten. 

Vrijblijvend meer informatie?

Cookie instellingen