Uitvaartverzekeringen

Als de overledene een uitvaartverzekering had, regelt Eclips desgewenst de verdere afhandeling naar de verzekeringsmaatschappij. 

De uitvaartverzekering is een populaire verzekering, twee op de drie Nederlanders heeft er een. Veel verzekerden denken dat hun uitvaartverzekering alle kosten van de uitvaart dekt. Maar nabestaanden moeten bijna altijd bijtalen, zo blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Gemiddeld betalen ze € 1000,- tot € 2000,- extra aan een uitvaart. Door zelf maandelijks een bedrag te sparen dat vergelijkbaar is met de premie van een uitvaartverzekering, is een veel hoger bedrag te realiseren, aldus de NMA. 
 

Levens- of kapitaalverzekering of een naturaverzekering

Een levens- of kapitaalverzekering keert na overlijden het verzekerde bedrag, dat op de polis vermeld staat, uit ten behoeve van de uitvaart. Je bent vrij in de besteding van deze gelden. Het heeft bij deze vorm van verzekeren geen financiële consequenties wanneer je voor een andere uitvaartonderneming kiest.
De uitvaartverzekering in natura levert een basispakket aan diensten voor een uitvaart volgens de polisvoorwaarden, voor elke extra dienst moet je dan bijbetalen. Bovendien worden er soms kosten in rekening gebracht voor diensten die voor ons vanzelfsprekend tot ons servicepakket behoren.

Je bent altijd vrij in het kiezen van uitvaartorganisatie. Het basispakket kan afgekocht worden waardoor je een verzekerd bedrag ontvangt in plaats van een dienstenpakket. 

Wil je weten wat een uitvaart kost? Kijk dan op Voorbereiding - Uitvaartkosten. 

Vrijblijvend meer informatie?

Cookie instellingen