Column: Op eigen handen gedragen

Column: Op eigen handen gedragen

Je kent waarschijnlijk wel de beelden van een bijzondere uitvaart, waarbij militairen de kist met de overledene op hun schouders dragen, in militaire pas en precies gelijk. Een imposant gezicht is dat, zo’n ceremoniële uitvaart. Bij uitvaarten met een minder officiële ceremonie kun je het dragen of begeleiden van de kist met de overledene ‘uitbesteden’ of als familie zelf doen.

Professionals of Gilde

Je zou professionele dragers kunnen inhuren. Er zijn meerdere ondernemingen, die zich daarin hebben gespecialiseerd. Het zijn vaak studenten die dit als bijbaan doen. Jonge, goed geïnstrueerde mannen of vrouwen in een keurig tenue geven een zeker cachet aan de dag van de uitvaart. Een uitvaart met Gilde-eer is ook erg indrukwekkend. Bovendien is het persoonlijk, omdat het de Gildebroeders zijn, die hun overleden broeder of zuster dragen.

Zelf doen of niet?

Heel vaak zien we, dat families actief betrokken willen zijn bij de invulling en uitvoering van de uitvaart. Ze willen steeds meer zelf doen en daar hoort vaak ook het begeleiden van de kist met de overledene bij. Er bestaat wel eens wat onzekerheid en het voelt best spannend voor nabestaanden. “Hoe staat de kist met oma op de rijdende baar, is het niet te zwaar en hoe zit het met de trap of drempel bij de kerk? En is het niet erg lastig om zelf de kist op het graf te plaatsen?”

Eigen handen

In principe is het altijd mogelijk dat familie (of vrienden of buren) zelf de kist met de overledene begeleiden. Een goede uitvaartbegeleider geeft vooraf uitleg over de mogelijkheden, bespreekt eventuele ‘hindernissen’ onderweg en is er op de dag van de uitvaart steeds bij voor instructie. Want hoe mooi en goed een professionele drager zijn werk ook doet, het zijn geen ‘eigen handen’. Als kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, neven, nichten of goede vrienden dit doen, dan dragen zijn hun dierbare overledene letterlijk en figuurlijk op handen.

© Eclips Uitvaarten, juli 2022