Wat doe je bij een overlijden - nieuw

Wat doe je bij een overlijden

Direct na het overlijden moet je een aantal acties ondernemen dan wel telefoontjes plegen. Bij een overlijden in een verzorgingshuis of ziekenhuis regelt het verplegend personeel meestal de contacten met de dienstdoende arts. Bij een overlijden in de thuissituatie moet je meteen de huisarts (huisartsenpost) bellen. Daarna bel je met Eclips Uitvaarten: 040 – 2128212 (Gebruik geen e-mail voor het melden van een overlijden!).

Klaarleggen

Klaarleggen indien aanwezig:

  • legitimatiebewijs overledene
  • gewenste kleding van de overledene en bij een thuisopbaring beddengoed
  • wilsverklaring/wensenboekje
  • uitvaartpolis(sen)

Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland

Als iemand tijdens een vakantie bijvoorbeeld in Spanje overlijdt, wie regelt dan de uitvaart? Vaak wordt het rouwvervoer via de alarmcentrale geregeld en Eclips heeft dan via de internationale vervoerder contact met de uitvaartondernemer in Spanje. Met Eclips maak je afspraken over de uitvaart in Nederland. Wij zorgen verder voor de afwikkeling van de formaliteiten met gebruikmaking van de juiste papieren.