Column: Je hebt altijd een keuze, ook mét een uitvaartverzekering

Column: Je hebt altijd een keuze, ook mét een uitvaartverzekering

Ongeveer 75% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Verzekerden zijn vaak in de veronderstelling, dat dan ook alles geregeld is. Maar dat is niet het geval. Het gaat alleen over de financiën; de keuzes over de invulling van de uitvaart worden pas veel later gemaakt, in gesprek met de uitvaartverzorger. En dat hoeft niet perse de uitvaarttak van de verzekeraar te zijn.

Veel mensen weten het dus niet, maar je bent altijd vrij om te kiezen voor de uitvaartonderneming die bij je past, óók als er een uitvaartverzekering is. Vaak bellen de nabestaanden met de uitvaartverzekeraar, die ook een uitvaartverzorgingstak heeft. En dat is prima. Maar het kan zijn, dat een andere onderneming beter past.

Maatwerk

De tendens is dat standaard uitvaarten steeds meer plaatsmaken voor maatwerk. Uitvaarten die passen bij de overledene, zoals hij/zij was en heeft geleefd. Misschien gaat de keuze naar een stoet te voet in plaats van met de rouwauto. Het geld wat je uitspaart, zou je liever besteden aan een bijzondere rouwkaart. Of de voorkeur gaat uit naar een uitvaartbijeenkomst in kleine kring in de tuin met een uitgebreide borrel en geen dienst in de aula van het crematorium.  Al die keuzes op maat zijn lang niet altijd te vangen in een standaard pakket.

Natura- of  kapitaaluitvaartverzekering

Een kapitaalverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit ten behoeve van de uitvaart. Je bent vrij in de besteding van dit verzekeringsgeld. Een natura-uitvaartverzekering, ook wel dienstenverzekering genoemd, levert een standaard uitvaartpakket. Maar mensen kiezen steeds minder voor standaard, keuzes vallen dan buiten het verzekerde pakket. Hun verzekering dekt dan niet alle kosten en uiteindelijk moeten ze (soms fors) bijbetalen. Lees ook op: Kosten en verzekeringen.

Kies de uitvaartonderneming die bij je past

Er is dus geen verplichting om de verzekeraar de uitvaart te laten verzorgen. De uitvaartondernemer die je kiest, verzorgt het papierwerk met de verzekeringsmaatschappij. Het basispakket kan ‘afgekocht worden’ waardoor een verzekerd bedrag wordt uitgekeerd in plaats van een dienstenpakket. Vraag de uitvaartverzorger naar de voorlichting over de begroting, verzekering en eindafrekening.

© Eclips Uitvaarten, februari 2023